top of page

NIEUWBOUW EN VERBOUWING

Nieuwbouwprojecten worden uitgevoerd tot een al dan niet gesloten ruwbouw of volledig geheel, afhankelijk van wat de klant precies van ons verwacht. In de volledige afwerking kan, indien gewenst, zelfs het interieur en decoratie inbegrepen zijn.

Verbouwingswerken kunnen aangenomen worden als totaalpakket, wat u een aanzienlijke tijdswinst kan opleveren. In de mate van het mogelijke wordt ook steeds gestreefd naar een vastgelegde deadline. Duidelijke afspraken over start en uitvoering worden op voorhand gemaakt.

Kom gerust eens langs als u meer informatie wenst.

bottom of page